TH EN

ธนาคารทิสโก้แจ้งงดให้บริการชั่วคราว

เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการ ธนาคารจะปรับปรุงระบบให้บริการ ตามช่วงเวลาดังนี้

วันที่ 20 ก.ย. และ 26 ก.ย. เวลา 00.01 น. - 07.00 น.

ธนาคารงดให้บริการ

  • ATM / บัตรเดบิตทิสโก้
  • TISCO Mobile Banking

วันที่ 26 ก.ย. เวลา 08.00 น. - 15.00 น.

ธนาคารงดให้บริการ

  • TISCO eStatement

หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน