TH EN

ประกันสุขภาพและโรคร้าย

เราเป็นมืออาชีพที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และดูแลคุณ โดยจัดหาประกันที่ใช่สำหรับคุณ ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่แพงอีกต่อไป ให้คุณได้รับคำปรึกษาและการดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดี อุ่นใจได้ในทุกย่างก้าวของคุณ

ประกันสุขภาพหลากหลายรูปแบบ กับความคุ้มครองที่ครอบคลุม และคุ้มค่า

การทำประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะเกิดจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ  
ประกันสุขภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่
 • การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคล

ซึ่งทั้ง 2 ประเภทให้ความคุ้มครองที่เหมือนกัน โดยแบ่งความคุ้มครองหลักออกเป็น 7 หมวด ได้แก่  

 1. ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง เนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือป่วยไข้ โดยจะชดเชยค่าใช้จ่ายจาก
  • ค่าห้องและค่าอาหาร
  • ค่าบริการทั่วไป
  • ค่าใช้จ่ายกรณีมีการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเพราะการบาดเจ็บภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเกิดอุบัติเหตุ
 2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด 
 3. ค่าใช้จ่ายในการดูแลโดยแพทย์ ให้ความคุ้มครองโดยการชดเชยค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการให้แพทย์มาดูแล 
 4. ค่าใชจ่ายสำหรับการรักษาที่คลีนิค หรือ แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล 
 5. ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร ให้ความคุ้มครองโดยการชดเชยค่าใช้จ่าย ในระหว่างอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตร 
 6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน 
 7. การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ ให้ความคุ้มครองโดยการชดเชยค่าใช้จ่าย อันเกิดจากการบริการโดยพยาบาลพิเศษขณะอยู่ในโรงพยาบาล หรือที่บ้านภายหลังจากการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์

ประกันสุขภาพช่วยคุณได้อย่างไร

 1. ประกันภัยจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแทน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าห้อง 
 2. ทำให้อุ่นใจแม้เป็นโรคเล็กน้อยก็ไม่กลัวที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา และการไปตรวจบ่อยๆอาจให้พบโรคร้ายแรงได้ซึ่งอาจทำให้รักษาได้อย่างทันท่วงที 
 3. ค่าใช้จ่ายในการรักษามีมูลค่าสูง การซื้อประกันสุขภาพเป็นการลงทุนไว้อย่างหนึ่ง ช่วยให้การวางแผนการเงินได้เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เมื่อเจ็บป่วย  

เราพร้อมเป็นมืออาชีพที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และดูแลคุณ โดยจัดหาประกันสุขภาพที่ใช่สำหรับคุณ ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่แพงอีกต่อไป ให้คุณได้รับคำปรึกษาและการดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดี อุ่นใจได้ในทุกย่างก้าวของคุณ

ประกันมะเร็ง

โรคมะเร็ง คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในร่างกาย ทำให้ร่างกายมีสิ่งผิดปกติ อาจเกิดเป็นก้อนเนื้อและเซลล์ในก้อนเนื้อนั้นก็จะตายเพราะขาดเลือดไปเลี้ยง หากเซลล์ผิดปกตินี้เกิดที่อวัยวะใด ก็จะเรียกชื่อมะเร็งตามอวัย เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งปอด เป็นต้น

ประกันมะเร็งจะช่วยแบ่งเบาภาระความเสี่ยงเมื่อเกิดโรคมะเร็ง ด้วยประกันภัยมะเร็งจากที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมกรมธรรม์ประกันมะเร็ง มีเงื่อนไขหลักคือ ผู้เอาประกันภัยโรคมะเร็งต้องไม่เคยถูกตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการทำประกันภัยและต้องไม่อยู่ภายในระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 90 วัน

ปัจจุบันความสูญเสียจากโรคมะเร็งไม่ได้ลดน้อยลงเลยตรงกันข้ามกลับมีปริมาณเพิ่มขึ้นไปทั่วภูมิภาคของโลกทั้งที่วิวัฒนาการได้พัฒนาขึ้น แต่กลับไม่มียารักษาโรคมะเร็งให้หายขาด จะมีก็เพียงการป้องกันสำหรับมะเร็งบางชนิดเท่านั้น ความรุนแรงและอาการของโรคมะเร็งแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน เท่าที่พบข้อมูลพบว่าปัจุบันมีโรคมะเร็งที่พบในร่างกายมนุษย์มากกว่า 100 ชนิด

ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เพศไหน ทำงานอะไร โรคมะเร็งก็เป็นภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม ดังนั้นต้องดูแลตัวเอง หมั่นสังเกตและควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน