TH EN

บริการชำระบิลข้ามธนาคาร


 

บริการชำระบิลข้ามธนาคาร (Cross-Bank Bill Payment)

 

 

บริการชำระบิลข้ามธนาคารที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการชำระสินค้าและบริการ โดยมีช่องทางการชำระบิลที่หลากหลายมากขึ้นตามจำนวนธนาคารที่ร่วมให้บริการ เพียงนำใบแจ้งหนี้ที่ระบุข้อมูลผู้ให้บริการ (Biller) หรือ Biller ID ไปชำระยังธนาคารที่ร่วมให้บริการ ได้แก่

 • ธนาคารทิสโก้ (TISCO)
 • ธนาคารเกียรตินาคิน (KKP)
 • ธนาคารธนชาติ (TBANK)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
 • ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
 • ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
 • ธนาคารกรุงไทย (KTB)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
 • ธนาคารทหารไทย (TMB)
 • ธนาคารยูโอบี (UOB)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB Thai)
 • ธนาคารออมสิน (GSB)
 • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) (ICBC Thai)

ตรวจสอบเพิ่มเติม คลิก

 

ช่องทางรับชำระ ค่าธรรมเนียม
รายการชำระเงินเพื่อการกุศล ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น TISCO mobile banking เป็นต้น


*ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศอัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินสินเชื่อ และบริการอื่น ๆ ของธนาคาร

ประโยชน์ดี ๆ สำหรับกลุ่มลูกค้าธนาคารทิสโก้

สามารถชำระผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารทิสโก้ข้ามธนาคาร ผ่านช่องทางสาขาและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile Banking, Internet banking และ ATM/CDM (ขึ้นอยู่กับธนาคารที่ร่วมให้บริการ และช่องทางของธนาคารผู้ให้บริการกำหนด) 

 

ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารทิสโก้ที่สามารถชำระ ได้แก่ 

 • ค่างวดสินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
 • ค่าเบี้ยประกันภัย, เบี้ยประกันชีวิต, เบี้ยประกันสุขภาพ, เบี้ยประกันคุ้มครองมะเร็ง
 • ต่อภาษีรถยนต์ เป็นต้น

 

คำถามที่พบบ่อย

บริการชำระบิลข้ามธนาคาร (Cross-Bank Bill Payment) คือ บริการชำระบิลซึ่งใช้โครงสร้างพื้นฐานของระบบพร้อมเพย์ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสะดวก มีช่องทางในการชำระบิลมากขึ้นตามธนาคารที่ร่วมให้บริการ ค่าธรรมเนียมเหมาะสม สะท้อนต้นทุนการให้บริการแต่ละช่องทางอย่างแท้จริง

 • บริการชำระบิลข้ามธนาคาร มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูงเทียบเท่ากับระบบการชำระเงินอื่น ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • มีระบบตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ออกบิลที่รัดกุม จึงมั่นใจได้ว่าผู้ออกบิลที่เข้าร่วมระบบมีความหน้าเชื่อถือ

ผู้ชำระบิล ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน ก็สามารถชำระบิลได้

สามารถศึกษารายชื่อผู้ให้บริการชำระบิลข้ามธนาคารได้จากเว็บไซต์ ธปท. หัวข้อ "ระบบการชำระเงิน>เรื่องที่น่าสนใจ>รายชื่อผู้ให้บริการชำระบิลข้ามธนาคาร"

ในการชำระบิล ขอให้ ตรวจสอบชื่อบริษัท/ร้านค้า รหัสอ้างอิง และยอดเงินที่ชำระให้ถูกต้องตามบิลทุกครั้ง ก่อนกดยืนยันการทำรายการ (เช่นเดียวกับการชำระบิลในปัจจุบัน)

ข้อมูลการชำระเงินที่เก็บอยู่ในระบบกลาง มีระบบการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลโดยจะถูกเข้ารหัสความปลอดภัยทั้งหมด

วงเงินสูงสุดและจำนวนเงินสูงสุดในการชำระเงินต่อรายการและต่อวัน 500,000 บาท หรือตามวงเงินที่ลูกค้ากำหนด ผ่านช่องทาง TISCO Mobile Banking

 • ผู้ชำระบิลสามารถชำระบิลได้ผ่านช่องทาง TISCO Mobile Banking
 • อย่างไรก็ดี ธนาคารอาจให้บริการชำระบิล ผ่านช่องทางที่แตกต่างกัน

 

 

บริการชำระบิลค่าสินค้าและบริการ สำหรับนิติบุคคล/ผู้ประกอบการ ช่วยให้บริษัท(Biller) มีช่องทางในการรับชำระบิลข้ามธนาคารได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีกับทุกธนาคาร ลูกค้าผู้ชำระเงินสามารถชำระบิลได้จากช่องทางของหลายธนาคารที่ร่วมให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์

 

ประโยชน์ดี ๆ สำหรับธุรกิจ / ผู้รับเงิน เมื่อลงทะเบียน Cross-Bank Bill Payment กับธนาคาร
 • รับชำระเงินค่าสินค้าและบริการได้สะดวกขึ้น มีช่องทางรับเงินมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • บริหารจัดการรายได้จากการรับชำระค่าสินค้าและบริการได้ดีขึ้น ไม่ต้องเปิดบัญชีกับทุกธนาคาร

 

วิธีการสมัคร
 • ติดต่อหน่วยงาน Cash Management หมายเลขโทรศัพท์ 0-2633-7080

 

เอกสารประกอบ
 1. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน - รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ + ประทับตราบริษัท (ทุกหน้า)
 2. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ) - รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ + ประทับตราบริษัท (ทุกหน้า) 
 3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บ.อ.จ. 05) - รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ + ประทับตราบริษัท (ทุกหน้า) 
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ รับรองสำเนาถูกต้อง 
 5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

 

คำถามที่พบบ่อย
 • บริการชำระบิลข้ามธนาคาร (Cross-Bank Bill Payment) คือ บริการชำระบิล ซึ่งใช้โครงสร้างพื้นฐานของระบบพร้อมเพย์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ออกบิล (Biller) มีช่องทางในการรับชำระบิลแบบข้ามธนาคารได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีกับทุกธนาคาร
 • บริการชำระบิลข้ามธนาคาร มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูงเทียบเท่ากับระบบการชำระเงินอื่น ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ผู้ออกบิลต้องลงทะเบียนเพื่อผูกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชน กับรหัส suffix เข้ากับบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินก่อน
 • สามารถศึกษารายชื่อผู้ให้บริการชำระบิลข้ามธนาคารได้จากเว็บไซต์ ธปท. หัวข้อ “ระบบการชำระเงิน > เรื่องที่น่าสนใจ > รายชื่อผู้ให้บริการชำระบิลข้ามธนาคาร”
 • ข้อมูลการชำระเงินที่เก็บอยู่ในระบบกลาง มีระบบการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยจะถูกเข้ารหัสความปลอดภัยทั้งหมด

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน