TH EN

ประสบการณ์ใหม่ ด้านบริการทางการเงินบนมือถือ

ทันใจ

ทำธุรกรรมได้ทันที ไม่ต้องไปที่สาขา

ทุกที่

ไม่ว่าที่ใด ก็จัดการเรื่องการเงินได้

ปลอดภัย

ด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ *

* หมายเหตุ • ระบบ PIN (Personal Identification Number) ก่อนการเข้าใช้งานทุกครั้ง • บริการยืนยันการทำรายการโอนเงิน การชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านระบบ PIN (Personal Identification Number) • ระบบการเข้ารหัสข้อมูลด้วยเทคโนโลยี SSL (Secure Socket Layer)

วิธีการสมัคร และยืนยันตัวตน(NDID)

ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร

(ปัจจุบันผู้ให้บริการ NDID มีธนาคารตามข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในภายหลัง)

TIPs! การใช้งานบนมือถือ

 

Activation Code

ที่ได้รับทาง SMS สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว

การตั้งชื่อผู้ใช้งาน (Username)

สำหรับการใช้งานครั้งแรก ชื่อผู้ใช้งานต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก (a-z) หรือตัวพิมพ์ใหญ่ (A-Z) หรือตัวเลข (0-9) และมีความยาว 6 ถึง 50 ตัวอักษร

วิธีการตั้งรหัสผ่าน (Password)

สำหรับการใช้งานครั้งแรก ต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก (a-z) ตัวพิมพ์ใหญ่ (A-Z) และตัวเลข (0-9) และมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร โดยรหัสที่ตั้งขึ้นต้องไม่ตรงกันกับชื่อผู้ใช้งาน (Username)

เมื่อท่านลืมชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password)

ชื่อผู้ใช้งาน : สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ โทร 02 633 6000 กด 2 รหัสผ่าน : สามารถติิดต่อได้ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา

เมื่ออุปกรณ์สูญหาย หรือมีบุคคลอื่นเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

สามารถแจ้งระงับการใช้งาน TISCO My Wealth ได้ทันได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ โทร 02 080 6000, 02 633 6000 กด 2 

ให้คุณสะดวก มั่นใจ ได้ทุกที่
ในธุรกรรมทางการเงิน และการลงทุน

ผ่านแอป TISCO My Wealth

forgot

คำถามที่พบบ่อย

 

บริการเงินฝาก

 • บริการ TISCO My Wealth คืออะไร
  บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
 • TISCO My Wealth ให้บริการใดบ้าง
  1. ดูรายการเดินบัญชีเงินฝาก และขอรายการเดินบัญชี
  2. โอนเงินบัญชีตนเอง
  3. โอนเงินบัญชีอื่น
  4. โอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์
  5. เติมเงินพร้อมเพย์
  6. ชำระค่าสินค้า บริการธนาคารทิสโก้ และชำระบิลข้ามธนาคาร
  7. สมัครใช้บริการพร้อมเพย์
  8. บริการ QR Code
  9. แสดงพอร์ทการลงทุน
  10. ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน กองทุน
  11. เปิดบัญชีกองทุนออนไลน์
 • บัญชีปลายทางธนาคารทิสโก้ที่สามารถรับโอนเงินได้ มีบัญชีประเภทใดบ้าง
  - ออมทรัพย์, ออมทรัพย์ TISCO My Savings, ออมทรัพย์ Smart Payroll, ออมทรัพย์พิเศษ, ซุปเปอร์ออมทรัพย์, ออมทรัพย์ไดมอนด์ และออมทรัพย์บลูไดมอนด์
  - กระแสรายวัน และกระแสรายวันพิเศษ
  - ปลอดภาษี
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าจะปลอดภัยหรือไม่
  ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้อย่างมั่นใจ ตามระบบรักษาความปลอดภัยด้วยมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลเครื่องโทรศัพท์ และลูกค้าต้องกรอกรหัส PIN ส่วนตัวทุกครั้ง ก่อนอนุญาตให้เข้าใช้งาน รวมถึงการแจ้งเตือนไปยังอีเมลของลูกค้าทุกครั้งเมื่อมีการทำธุรกรรมที่สำคัญ
 • ใครสามารถใช้ TISCO My Wealth ได้บ้าง
  ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารทิสโก้ประเภทออมทรัพย์ และ/หรือ กระแสรายวัน (ยกเว้นบัญชีออมทรัพย์บลูไดมอนด์ และบัญชีร่วมทุกประเภท)
 • TISCO My Wealth สามารถใช้กับบัญชีธุรกิจได้หรือไม่
  บริการนี้ รองรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา เท่านั้น ยกเว้นบัญชีร่วมทุกประเภท (และ/หรือ) ตามประเภทบัญชีที่ธนาคารกำหนด
 • สามารถเรียกดูธุรกรรมทางการเงินย้อนหลังได้หรือไม่
  สามารถเรียกดูธุรกรรมทางการเงินที่ทำกับธนาคารทิสโก้ย้อนหลังได้สูงสุด 6 เดือน และสามารถขอรายการเดินบัญชีเงินฝากในรูปแบบ PDF ย้อนหลังได้สูงสุด 1 ปี
  หมายเหตุ
  - รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 23:00 - 03:00 น. จะแสดงให้ลูกค้าเห็นหลังช่วงเวลาดังกล่าว
  - รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นหลังเวลา 23:00 ธนาคารจะบันทึกเป็นรายการของวันถัดไป
 • TISCO My Wealth รองรับมือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้กี่เครื่อง
  สามารถใช้งานได้ 1 เครื่อง หากเกินกว่านั้น ระบบจะแจ้งเตือน หากยืนยันการใช้งานเครื่อง ปัจจุบัน เครื่องเดิมจะถูกยกเลิกการใช้งานโดย อัตโนมัติ
 • หากลืมชื่อผู้ใช้บริการ(Username) ต้องทำอย่างไร
  กรุณาติดต่อที่สาขาธนาคารทิสโก้ (สาขาใดก็ได้) หรือ โทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เบอร์ 0 2633 6000 กด 2
 • หากลืมรหัสผ่าน(Password) ต้องทำอย่างไร
  กรุณาติดต่อที่สาขาธนาคารทิสโก้ (สาขาใดก็ได้) โดยลูกค้าต้องนำมือถือที่ลงทะเบียนใช้งาน TISCO My Wealth ไปด้วย เพื่อรับรหัส OTP สำหรับทำการ Reset Password ที่สาขาธนาคาร
 • หากลืมรหัส PIN ต้องทำอย่างไร
  สามารถกดเมนูลืม PIN เพื่อระบุ Username และ Password สำหรับการกำหนดรหัส PIN ใหม่เพื่อใช้งานได้ทันที
 • สามารถเพิ่มบัญชีเงินฝากทิสโก้ของตัวเองได้สูงสุดกี่บัญชี
  ลูกค้าสามารถเพิ่มบัญชีเงินฝากของลูกค้า ได้สูงสุด 10 บัญชี
 • วงเงินในการทำธุรกรรมสูงสุดเท่าไหร่
  - บริการโอนเงิน วงเงินรวมทุกบัญชีและทุกประเภทรายการซึ่งครอบคลุมการโอนเงินภายในธนาคารทิสโก้, โอนเงินต่างธนาคาร, พร้อมเพย์ Credit Transfer, QR Code สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อวัน หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อรายการ (กรณีโอนระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคารทิสโก้ ไม่จำกัดวงเงินและจำนวนครั้งในการโอน)
  - บริการเติมเงินพร้อมเพย์ วงเงินรวมทุกบัญชีสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อวัน หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายการ
  - บริการชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)วงเงินรวมทุกบัญชีสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อวัน หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อรายการ
  หมายเหตุ บริการโอนเงินและบริการเติมเงินพร้อมเพย์ใช้วงเงินร่วมกัน สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อวัน
 • สามารถใช้บริการ TISCO My Wealth ที่ต่างประเทศได้หรือไม่
  สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้โทรศัพท์มือถือของลูกค้าต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 

บริการกองทุนรวม

ใช้งาน TISCO My Wealth อย่างไรให้ปลอดภัย

 

ตั้งรหัสผ่านล็อกหน้าจอ

เพื่อป้องกันผู้อื่นเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือแอบดูข้อมูลที่สำคัญบนเครื่อง

ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และมัลแวร์

อัพเดทฐานข้อมูลไวรัส และมัลแวร์บนเครื่อง เพื่อลดจุดบกพร่องเรื่องความปลอดภัย

ไม่ทำการ Root หรือ Jailbreak อุปกรณ์ที่มีการติดตั้ง My Wealth Application

เพื่อความปลอดภัยของการใช้งาน ลดความเสี่ยงในการติดไวรัสหรือมัลแวร์ และไม่เป็นการละเมิดระบบความปลอดภัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>

ควรตั้ง PIN ตัวเลข 6 หลัก ให้ยากต่อการคาดเดา

เช่น ไม่ตั้งตัวเลขเรียง ตัวเลขที่ซ้ำกัน เป็นข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ หรือวันเดือนปีเกิด เป็นต้น

ตั้งรหัสผ่าน (Password) ควรตั้งให้ยากต่อการคาดเดา

ใช้รหัสผ่านที่มีประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก ตัวใหญ่ ตัวเลข ผสมกัน เป็นต้น

ควรดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่เชื่อถือได้

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TISCO My Wealth จาก Apple store หรือ Play store และตรวจสอบ ชื่อผู้พัฒนาว่ามาจากธนาคารเท่านั้น

อีเมล หรือ SMS

ธนาคารไม่มีนโยบายส่งลิงค์ ไปทางอีเมล หรือ SMS เพื่อให้ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัว ดังนั้นควรระมัดระวังในการคลิกลิงค์ที่แนบมากับอีเมล หรือ SMS เพราะอาจถูกหลอก ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวได้

อัพเดทระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ

การใช้งานระบบปฏิบัติการที่ไม่อัพเดทจะมีความเสี่ยง เช่น การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลธุรกรรมทางการเงินโดยผู้ไม่หวังดี เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยง ควรอัพเดทระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ TISCO My Wealth รองรับการใช้งานกับระบบปฏิบัติการ iOS 12.0 ขึ้นไป หรือ Android 8.0 ขึ้นไป

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน