TH EN

ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ PA 55+

ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ “PA 55+” หมดห่วงเรื่องอุบัติเหตุสำหรับวัยเก๋า

 • คุ้มครอง ชีวิต+ค่ารักษา+ชดเชยรายได้ พร้อมค่าใช้จ่ายสำหรับรถเข็นผู้ป่วย
 • ค่าเบี้ยคงที่ไม่ปรับขึ้นตามช่วงอายุ และสามารถต่ออายุประกันได้ถึงอายุ 100 ปี
 • สมัครง่าย โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และตอบคำถามสุขภาพ
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงแสดง Electronic Care Card กรณีเข้ารับการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลคู่สัญญา


สนใจแบบประกัน/สอบถามเพิ่มเติม
กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ**

**บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลประโยชน์และความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย

เสียชีวิต อุบัติเหตุทั่วไป ถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย หรือการขับขีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุด 500,000 บาท 
การสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) สูงสุด 800,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สูงสุด 80,000 บาท ต่อครั้ง
ชดเชยรายได้ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วัน) ต่อวัน 2,000 บาท ต่อวัน
เงินชดเชยการรักษาพยาบาลระยะยาว กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (สำหรับ 12 เดือน) ต่อ เดือน (รับเงินชดเชยจนครบ 12 เดือน ถึงแม้กรมธรรม์หมดอายุ) 5,000 บาท ต่อเดือน
ค่ารถเข็นผู้ป่วย (Wheelchair) 5,000 บาท
พิเศษ! บริการดูแลสุขภาพ Nursing at Home (กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลเกินกว่า 6 ชั่วโมง หรือ ICU หรือ ผ่าตัด) 
7 ครั้ง

 

*ความคุ้มครองสูงสุดสำหรับ ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ PA 55+ แผน 4


เงื่อนไขความคุ้มครอง

 1. รับประกันภัยอายุตั้งแต่ 55 - 100 ปี
 2. ค่าเบี้ยประกันภัยคงที่ไม่ปรับขึ้นตามช่วงอายุ
 3. ต้องเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย และไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรมาก่อน

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบคำขอเอาประกันภัย
 2. สำเนาบัตรประชาชน

หมายเหตุ

 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • นายหน้าประกันภัย : ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย

รับประกันโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน