TH EN

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย TISCO My Care Saver NHS

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย TISCO My Care Saver NHS ค่าเบี้ยคุ้มค่า ความคุ้มครองโดนใจ

 • ความคุ้มครองสูงสุด 300,000 ต่อปี
 • คุ้มครองการรักษาผู้ป่วยใน และอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • แบ่งชำระได้สูงสุดถึง 6 เดือน
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท*

*ตามกฏเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด


สนใจแบบประกัน/สอบถามเพิ่มเติม
กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ**

**บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์

ตารางความคุ้มครอง

อัตราค่าเบี้ยประกันภัยรายปี

ช่วงอายุ(ปี) ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี
20-30 5,940
31-40 6,420
41-55 7,500
56-60 8,700
61-65 (ปีต่ออายุ) 11,400
66-69 (ปีต่ออายุ) 21,660

เงื่อนไขความคุ้มครองและการรับประกัน

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 20 - 60 ปีบริบูรณ์ และต่ออายุกรมธรรม์ได้ต่อเนื่องจนครบอายุ 69 ปี
  (ในการคำนวณอายุถือตามวันที่ทำรายการ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น)
 • เบี้ยประกันภัยปรับตามอายุของผู้เอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงสุขภาพ การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 •  การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตาม บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • ไม่คุ้มครอง สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
 • ไม่คุ้มครอง การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดในระยะเวลารอคอย (Waiting Period)

  - บริษัทผู้รับประกันภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (อาจกำหนดจำนวนวันต่ำกว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

  - บริษัทผู้รับประกันภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (อาจกำหนดจำนวนวันต่ำกว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

  1. เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  2. ริดสีดวงทวาร
  3.ไส้เลื่อนทุกชนิด
  4. ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  6. นิ่วทุกชนิด
  7. เส้นเลือดขอดที่ขา
  8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 • ไม่คุ้มครอง กรณีการตรวจสุขภาพทั่วไป หรือการเข้าพักรักษาตัว หรือการร้องขอผ่าตัด การพักฟื้นในโรงพยาบาล ที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
 • ข้อยกเว้นและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกรมธรรม์กำหนด

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ผู้ซื้อควรศึกษาความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • นายหน้าประกันภัย: ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน