TH EN

ทิสโก้หนุนคนไทยเข้าถึงการรักษามะเร็ง

โพสต์เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2567

ทิสโก้ขับเคลื่อนโอกาสให้คนไทย

เข้าถึงการรักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพ

 

กลุ่มทิสโก้ นำโดย นายพิชา รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) และ นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ทิสโก้ (ที่ 2 จากซ้าย) นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บลจ.ทิสโก้ (ที่ 1 จากซ้าย) และ นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล (ที่ 1 จากขวา) ส่งมอบเงินบริจาค จำนวน 1,500,000 บาท ในโครงการ “Fighting Cancer” จากส่วนหนึ่งของรายได้ค่าธรรมเนียมการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ประกันชีวิตและสุขภาพ ตลอดปี 2566 ให้กับ กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยมี ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการกองทุนฯ (กลาง) เป็นผู้รับมอบ
            โครงการ Fighting Cancer ริเริ่มขึ้นในปี 2558 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรักษาโรคมะเร็งให้ก้าวหน้า พร้อมสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายและการปกป้องความเสี่ยงจากโรคร้ายที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย โดยการนำรายได้จากค่าธรรมเนียมการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ประกันชีวิตและสุขภาพ สมทบทุนให้กับกองทุนที่ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาแนวทางการรักษามะเร็งให้หายขาด ลดผลข้างเคียงจากการรักษา และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาโรคร้ายแก่คนไทยในราคาที่ถูกลง ซึ่งในปี 2566 โครงการจัดขึ้นภายใต้ธีม #TakeActionTogether ลด ละ เริ่ม เพิ่มรอยยิ้มเพื่อคนที่คุณรัก

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน