TH EN

ปิดท้าย ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส 4 โชว์แผนจัดการหนี้ก่อนนำไปใช้จริง

โพสต์เมื่อ 15 พฤษภาคม 2567

คนรุ่นใหม่ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส 4

โชว์ผลงาน “การจัดการหนี้” ก่อนนำความรู้ไปใช้จริง

 

ปิดท้าย ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส รุ่นที่ 4 อัดแน่นทักษะความรู้เสริมแกร่งการวางแผนเรื่องเงินในชีวิตประจำวันแก่คนรุ่นใหม่ ส่งโจทย์คิดค้นวิธี “จัดการหนี้” ให้ได้ผลอย่างยั่งยืน นับตั้งแต่การคิดให้รอบก่อนเป็นหนี้ - การไม่ก่อหนี้ที่เกินตัว - การบริหารหนี้สินก่อนเป็นหนี้เสีย หวังประเมินผลการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมที่นำมาสู่วินัยทางการเงินที่ดีตั้งแต่อายุยังน้อย สู่รากฐานอนาคตที่มั่นคง ขณะที่ตัวเลขผู้ที่มีคุณสมบัติครบสนใจสมัครเข้าร่วมงานกับสมหวัง เงินสั่งได้ ในรุ่นนี้สูงถึง 100% สำหรับรุ่นที่ 5 ติดตามความเคลื่อนไหวในช่วงปลายไตรมาส 3 ของปี 2567
            นายศุภชัย บุญสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและนายหน้าประกันภัย ภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” ในกลุ่มธนาคารทิสโก้ กล่าวว่า ความรู้ทางการเงินเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับทุกคน เราจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการเงินของตนเองอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านการหาเงิน การใช้เงิน การเก็บรักษาและเพิ่มมูลค่าของเงิน กระทั่งการบริหารจัดการหนี้ ดังนั้น ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส จึงให้ความสำคัญอย่างมากกับการประเมินผลหลังการอบรมฝึกปฏิบัติเสร็จสิ้น เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสม เพียงพอที่จะนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงาน รวมไปถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนใกล้ตัวและประชาชนในชุมชนได้
            สำหรับโจทย์ของกิจกรรมปิดท้ายค่ายสมหวัง สร้างโอกาส รุ่นที่ 4 กำหนดให้ผู้เข้าอบรมคิดค้นตัวช่วยในการบริหารจัดการ “หนี้” โดยเริ่มตั้งแต่การคิดให้รอบก่อนการเป็นหนี้ การวางแผนอย่างไรให้หนี้สินไม่กลายเป็นหนี้เสีย เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีวินัยทางการเงิน โดยตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนและการจัดการเรื่องเงินให้ดี หรือกระทั่งเมื่อเป็นหนี้แล้วก็สามารถชำระหนี้คืนได้ โดยไม่สร้างภาระจนเกินตัว ซึ่งในการนำเสนอผลงานกลุ่มในรุ่นนี้สามารถตีโจทย์ออกมาได้ค่อนข้างดี โดยส่วนใหญ่เน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการในรูปแบบแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ โดยมีฟังก์ชันครอบคลุมทั้งการให้ความรู้ การประเมินสุขภาพการเงิน แบบจำลองการเป็นหนี้ก่อนมีหนี้จริง การประเมินความสามารถในการชำระหนี้ พร้อมคำแนะนำที่ย้ำเตือนให้ชวนคิดเพื่อดึงสติว่าหนี้ที่จะก่อขึ้นมานี้จำเป็นหรือไม่ และยังมีการสร้างสรรค์เกมมาดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงความรู้ทางการเงินได้ง่ายขึ้น ซึ่งตอบโจทย์การแก้ปัญหาหนี้ได้อย่างครอบคลุม นับเป็นตัวช่วยในการวางแผนและตัดสินใจสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจจะก่อหนี้ได้เป็นอย่างดี
            นายศุภชัย กล่าวปิดท้ายว่า “ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส ไม่เพียงเป็นการยื่นโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักการวางแผนทางการเงินที่จำเป็นในการใช้ชีวิตเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้สมัครเข้ามาร่วมงานกับสมหวัง เงินสั่งได้ ที่มีแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในรุ่นนี้หากไม่นับรวมน้องในระดับอุดมศึกษาแล้ว มีน้องที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สมัครเข้ามา 100% ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือก และหากมีโอกาสได้ร่วมงานกัน น้อง ๆ เหล่านี้จะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพให้กับสมหวัง เงินสั่งได้ รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครอบครัวและชุมชนในภูมิลำเนาของน้องเอง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากความรู้ทางการเงินที่ได้รับนี้ หรืออย่างน้อยก็ไม่กู้หนี้ยืมสินหนี้นอกระบบ ซึ่งนั่นหมายถึงสังคมจะเข้มแข็งยั่งยืน ขณะที่ในรุ่นที่ 5 เตรียมเปิดรับสมัครในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ช่องทางต่างๆ ของบริษัท”

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน