TH EN

ธ.ทิสโก้ลุยต่อ เสิร์ฟประกันบำนาญตัวท็อป ‘My Wish Pension’

โพสต์เมื่อ 10 พฤศจิกายน  2564

ธ.ทิสโก้ลุยต่อเสิร์ฟประกันบำนาญตัวท็อป My Wish Pension 

รับเงินบำนาญสูงสุด 36%ต่อปี*  คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

ช่วยลูกค้าวางแผนการใช้ชีวิตตามที่หวังหลังเกษียณ

        9 พ.ย. 64 - ธนาคารทิสโก้ เดินหน้าช่วยลูกค้าวางแผนการเงินรับมือ “สังคมอายุยืน” ต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัว ‘My Wish Pension’  ประกันบำนาญตัวท็อป รับเงินบำนาญสูงสุด 36% ต่อปี* คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี  ช่วยลูกค้าออกแบบการใช้ชีวิตตามที่หวังหลังเกษียณ โดยเสนอขายผ่านธนาคารทิสโก้ และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เท่านั้น

        นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสายประกันภัยธนกิจ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (Mrs. Kusumar Pratomsrimek, Head of Bancassurance, TISCO Bank Public Company Limited) เปิดเผยว่า การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณด้วยประกันบำนาญ เข้ามามีบทบาทมากขึ้นและเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวรับมือกับเมกะเทรนด์สังคมสูงอายุซึ่งคนไทยมี โอกาสอายุยืนถึง 100 ปี** เพื่อออกแบบการใช้ชีวิตในวัยเกษียณตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งความโดดเด่นของประกันบำนาญคือ มีเงินคืนอย่างสม่ำเสมอทุกปี ทำให้ผู้เกษียณมีรายได้ที่ต่อเนื่อง และถือเป็นการวางแผนการเงินที่สร้างผลประโยชน์ในขณะดำรงชีวิต (Living Benefit) สูง รวมถึงประกันบำนาญบางกรมธรรม์มีความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึงอายุ 99 ปี ซึ่งนั่นหมายถึงสามารถครอบคลุมการใช้ชีวิตภายหลังเกษียณอายุที่ยาวนานมากขึ้น

        ดังนั้น เพื่อช่วยลูกค้าวางแผนการเงินให้มีรายรับที่มั่นคง สม่ำเสมอ และเพียงพอต่อการใช้ชีวิตภายหลังเกษียณอายุ ธนาคารทิสโก้ จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ ‘ ประกันบำนาญ My Wish Pension’ อีกหนึ่งประกันบำนาญตัวท็อปที่มีความโดดเด่นซึ่งลูกค้าสามารถรับเงินบำนาญสูงสุดตั้งแต่ 20 - 36% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20 - 59 ปี โดยไม่ต้องตรวจและแถลงสุขภาพ สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เสนอขายผ่านธนาคารทิสโก้ และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัดเท่านั้น

        ประกันบำนาญ My Wish Pension มี 3 รูปแบบให้ลูกค้าเลือกตามความเหมาะสม ได้แก่ ประกันบำนาญ My Wish Pension 99.60 สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20 - 55 ปี ชำระเบี้ยจนถึงอายุ 60 ปี รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 36% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่อายุครบ 60 ปี ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี รวมรับเงินบำนาญตลอดสัญญา 40 งวดเท่ากับ 1,440% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยกำหนดเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 5 หมื่นบาท สูงสุด 30 ล้านบาท

        ประกันบำนาญ My Wish Pension 99.5 สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20 - 55 ปี ชำระเบี้ย 5 ปี รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 36% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่อายุครบ 60 ปี ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี รวมรับเงินบำนาญตลอดสัญญา 40 งวด เท่ากับ 1,440% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยกำหนดเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 5 หมื่นบาท สูงสุด 30 ล้านบาท

        และประกันบำนาญ My Wish Pension 99.1 สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20 - 59 ปี ชำระเบี้ยครั้งเดียว รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่อายุครบ 60 ปี ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี รวมรับเงินบำนาญตลอดสัญญา 40 งวดเท่ากับ 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยกำหนดเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 3 หมื่นบาท สูงสุด 30 ล้านบาท

        ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี ผู้รับประโยชน์หรือทายาทรับเงินคืน 105% ของเบี้ยประกันภัยสะสมตามจริงหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า และหากเสียชีวิตในระหว่างรับเงินบำนาญก่อนวันครบรอบปี กรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 99 ปี ผู้รับประโยชน์หรือทายาทรับเงินเท่ากับเบี้ยประกันภัยสะสมตามจริง หักด้วยผลประโยชน์สะสมที่ผู้เอาประกันภัยรับไปแล้ว

        สำหรับลูกค้าที่สนใจประกันบำนาญ ‘My Wish Pension’ คลิก https://bit.ly/3vhbdQR  หรือ สอบถามเพิ่มเติมหรือ สอบถามประกันภัยประเภทอื่นๆ ได้ที่ Contact Center 0-2633-6070 หรือ เว็บไซต์ www.tisco.co.th และสามารถปรึกษา TISCO Guru ด้านประกันภัยแบบส่วนตัวได้ทันที ผ่านช่องทาง [email protected] TISCOInsure 

หมายเหตุ

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • นายหน้าประกันภัย : ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด
  • รับประกันภัยโดย : บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทผู้รับประกันจะไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทผู้รับประกันจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ 
  • และผู้เอาประกันฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทผู้รับประกันอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน