TH EN

บลจ.ทิสโก้ เปิดตัวไลน์ "Freedom by TISCO PVD"

โพสต์เมื่อ 10 กันยายน  2564

        9 ก.ย. 64 - บลจ.ทิสโก้ เปิดช่องทางใหม่ “Freedom by TISCO PVD” เพิ่มความสะดวกให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของทิสโก้ จำนวน 646,000 ราย สามารถตรวจสอบยอดเงิน - ขอรายงานเงินกองทุน - ถามตอบเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้ พร้อมนำเสนอหลากหลายบริการแบบ “One-stop Services” ที่จะช่วยให้สมาชิกฯ มีอิสรภาพทางการเงิน และบรรลุเป้าหมายทางการเงินในยามเกษียณ ผ่านโปรแกรมคำนวณความมั่งคั่งพร้อมคำแนะนำ และบทความที่เป็นประโยชน์ รวมถึงสิทธิพิเศษจากกลุ่มทิสโก้ทั้งผลิตภัณฑ์การเงิน การลงทุน ที่คัดสรรสำหรับสมาชิกฯ

        นางแขขวัญ โรจน์วัฒนกุล ผู้อำนวยการสายการตลาด ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.ทิสโก้ให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) จึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่จะช่วยให้สมาชิกฯ มีอิสรภาพทางการเงิน และบรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่คาดหวังในยามเกษียณ ล่าสุดได้ขยายบริการให้ความรู้แก่สมาชิกครอบคลุมทุกช่วงชีวิต ทั้งการออม การบริหารจัดการหนี้ การบริหารความเสี่ยง และการวางแผนภาษี ผ่านช่องทางไลน์ ภายใต้ชื่อ Freedom by TISCO PVD เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของทิสโก้ที่มีจำนวน 646,000 ราย จากจำนวนนายจ้างกว่า 4,600 บริษัท สามารถตรวจสอบข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองได้ง่ายขึ้น พร้อมรวบรวมสิทธิพิเศษจากกลุ่มทิสโก้ในด้านต่างๆ รวมถึงบทความให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก และบริการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่ทุกเวลา  

        “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้มนุษย์เงินเดือนมีเงินใช้จ่ายในยามเกษียณ จากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่า ปัจจุบันคนไทยสามารถวางแผนการออมเพื่อการเกษียณได้ตามเป้าหมายมีสัดส่วนเพียง 18.6% เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บลจ.ทิสโก้สามารถทำตามแผนเกษียณของตัวเองได้สำเร็จ จึงเดินหน้าให้ความรู้ด้านการออม การลงทุน การบริหารหนี้ การบริหารความเสี่ยง การวางแผนภาษี รวมถึงแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมและสัมมนาในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยติดต่อผ่านคณะกรรมการกองทุน หรือหน่วยงานทรัพยากรบุคคล (HR) ของบริษัทนายจ้างเป็นหลัก ดังนั้น เพื่อยกระดับบริการให้เข้าถึงสมาชิกฯ ได้โดยตรง บลจ.ทิสโก้จึงพัฒนา Freedom by TISCO PVD ขึ้นมา ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกฯ เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้น และสามารถวางแผนการเงินของตัวเองอย่างมีเป้าหมายได้ง่ายขึ้น” นางแขขวัญ กล่าว

 

สำหรับฟังก์ชันการใช้งานในระยะแรก ประกอบด้วย 

        1. My Provident Fund ตรวจสอบยอดเงินกองทุน ช่วยให้สมาชิกฯ สามารถตรวจสอบยอดเงินและขอรายงานเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านช่องทางไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

        2. จุดสตาร์ทความมั่งคั่ง (Start Up Your Wealth) โปรแกรมวางแผนทางการเงินที่จะช่วยให้คุณสุขทุกวันยันเกษียณ โดยสมาชิกฯ สามารถคำนวณเงินออมเพื่อให้เพียงพอสำหรับใช้จ่ายหลังเกษียณ จากโจทย์เป้าหมายทางการเงินของตนเองได้อย่างครบถ้วน พร้อมโปรแกรมแนะนำในการปรับแผนทางการเงิน ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดเฉพาะของแต่ละบุคคล

        3. สิทธิพิเศษจากกลุ่มทิสโก้ (Privilege From TISCO Group) โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถตอบโจทย์ด้านการเงินครอบคลุมด้านการออม การลงทุน การคุ้มครองความเสี่ยง และสินเชื่อที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน พร้อมโปรโมชันและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

        4. คำถามที่พบบ่อย (FAQ) สำหรับไขข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาทิ เงินสะสม-เงินสมทบ ช่องทางในการปรับพอร์ตการลงทุน การสิ้นสมาชิกภาพ การรับเงินจากกองทุน การคงเงินไว้ในกองทุน การโอน PVD to RMF สิทธิประโยชน์ทางภาษี และอื่นๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยตอบคำถามให้กับสมาชิกฯ แล้วยังช่วยลดภาระการตอบคำถามของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) และคณะกรรมการกองทุนได้ด้วย

        สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของทิสโก้ สามารถใช้บริการได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพียง Add LINE Official : @TISCOASSET ก็สามารถเพิ่ม Freedom by TISCO PVD เป็นเพื่อนและใช้บริการในฟังก์ชันต่างๆ ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลสมาชิกฯ สำหรับบริการ My Provident Fund ตรวจสอบยอดเงินกองทุน ต้องได้รับอนุมัติการเปิดใช้บริการจากคณะกรรมการกองทุน โดยให้สมาชิกฯ ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนก่อนใช้บริการ 

        ทั้งนี้ ปัจจุบัน บลจ.ทิสโก้ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรม โดยข้อมูลของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  บลจ.ทิสโก้มีจำนวนสมาชิกกองทุนฯ กว่า 646,000 ราย จากบริษัทนายจ้าง 4,657 บริษัท หรือคิดเป็น 22% ของจำนวนบริษัทนายจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งสิ้น  21,591 บริษัท โดยมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร กว่า 215,200  ล้านบาท และมีอัตราการเติบโต 5 ปีที่ผ่านมา เฉลี่ยปีละ 11.65% ถือเป็นระดับการขยายตัวที่มากกว่าอุตสาหกรรมที่เติบโตเฉลี่ยปีละ 7.15%

        นางแขขวัญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนาบริการมาอย่างต่อเนื่องและผลงานอันโดดเด่น ส่งผลให้ในปี 2564 บลจ.ทิสโก้ สามารถคว้ารางวัล Decade of Excellence Provident Fund Management Thailand 2021 จาก Global Banking and Finance Review สื่อการเงินชั้นนำระดับโลก ถือเป็นการตอกย้ำการทำงานอย่างมืออาชีพ การนำเสนอทางเลือกการลงทุนที่สร้างสรรค์ และสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อการเกษียณที่ดีสำหรับสมาชิกกองทุนฯ  ภายหลังจากได้รับรางวัล Best Provident Fund Provider Thailand 2018-2019  และ Pension Fund Provider of the Year Thailand 2020 จาก Global Banking and Finance Review มาอย่างต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

        ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตและผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ บลจ.ทิสโก้ หรือ TISCO Contact Center โทร. 0 2633 6000 กด 4, 0 2080 6000 กด 4 และ www.tiscoasset.com 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน