TH EN

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทิสโก้ผู้นำด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทิสโก้ บริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายแรกของประเทศไทย เริ่มบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา ทิสโก้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ และให้ความสำคัญในการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสมของสมาชิกกองทุนเป็นหลัก อีกทั้งมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการให้บริการ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าที่หลายหลากได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ทิสโก้ได้พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทำให้ทิสโก้สามารถคงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างยาวนาน จนถึงปัจจบุันทิสโก้ยังคงครองแชมป์บริษัทจัดการที่ได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งให้เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัทนายจ้างมากที่สุดในประเทศไทย


ทิสโก้ มาสเตอร์ฟันด์

ทิสโก้ มาสเตอร์ฟันด์ (TISCO Master Fund)

อีกขั้นของความเป็นผู้นำ

ด้วยนวัตกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประเภท "มาสเตอร์ฟันด์ (Master Fund)" ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกภายใต้กองทุนเดียวกันสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ รวมถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ยังสามารถเปลี่ยนทางเลือกการลงทุนให้เหมาะกับทุกจังหวะชีวิต ได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านบริการ Online ได้อีกด้วย

ทิสโก้ สมาร์ท รีไทร์เม้นท์

ทิสโก้ สมาร์ท รีไทร์เม้นท์ (TISCO Smart Retirement)

เนวิเกเตอร์ชีวิตช่วยนำทางให้คุณได้สุขทุกวันยันเกษียณ

เพราะเราเชื่อว่าการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณที่ดีนั้นควรมี "เป้าหมาย" ที่ชัดเจน และอยู่บนพื้นฐานแห่ง "ความสุข" บนเส้นทางการออมและการลงทุนตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานจวบจนวันหลังเกษียณ ทิสโก้ สมาร์ท รีไทร์เม้นท์ (TISCO Smart Retirement) จึงเป็นอีกหนึ่งความใส่ใจที่นอกเหนือกจากความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการกองทุนอย่างมืออาชีพ หากแต่เรายังตั้งใจที่จะมอบบริการที่ปรึกษาและคำแนะนำในการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณที่ดีที่สุดด้วยข้อมูลที่ทันสมัยและตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้แก่สมาชิกกองทุนทุกท่านเพื่อให้คุณได้สุขทุกวันยันเกษียณ


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Best Provident Fund Provider Thailand 2018

ทิสโก้ได้รับรางวัลจาก Global Banking and Finance Review ซึ่งตอกย้ำความเป็นผู้นำและความเป็นเลิศในการบริหารและการให้บริการแก่ลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรา


 

สนใจบริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน