TH EN

แจ้งเปิดทำการสาขาภายในศูนย์การค้า

ตามที่ ศบค. มีการผ่อนปรนให้ธนาคารสามารถเปิดบริการสาขาในห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 29 จังหวัดได้แล้ว

ธนาคารทิสโก้ได้ดำเนินการตามมาตรการของศูนย์การค้าไทยและมาตรการเพิ่มเติมของแต่ละห้างฯ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าและพนักงาน ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการในบางพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 633 6000 / 02 080 6000

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน