TH EN

 

การดำเนินชีวิตของคนเรามีรูปแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง แต่เชื่อหรือไม่ ว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลง  สิ่งเล็กๆเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ ด้วย 9 วิธีง่ายๆที่ดีต่อโลก...ดีต่อคุณ ดังนี้ค่ะ

 

 

ที่มา : ปฎิทินธนาคารทิสโก้ 2564

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน