TH EN

วางแผนลดหย่อนภาษีปี 63

โพสต์เมื่อ 3 ธันวาคม 2563

หากในแต่ละปี คุณต้องเสียภาษีเงินได้เป็นเงินก้อนโต ลองมองหาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยลดหย่อนภาษีกันดีกว่า เพราะนอกจากจะทำให้เงินออมและเงินลงทุนของคุณ เพิ่มพูนขึ้นแล้ว ยังช่วยให้คุณลดหย่อนภาษีในแต่ละปีได้มากเลยทีเดียว  

โค้งสุดท้ายปลายปี กับโปรโมชั่นสุดปังจากทิสโก้

คัดมาแล้วว่าดี "เลือกการออม พร้อมวางแผนภาษี กับบลจ.ทิสโก้

TINC-SSF (กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่ิอการออม) 1

    กระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลาย อาทิ ตราสารหนี้ไทย หุ้นไทย และกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์คุณภาพดี เป็นต้น

TSF-SSF (กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม)

    ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี ที่ผ่านการคัดสรรจากผู้จัดการกองทุน โดยใช้นโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก

TMSRMF (ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)

    ลงทุนในหุ้นไทยที่มีมูลค่าตลาดไม่เกิน 80,000 ลบ. ใน SET และ/หรือ mai ใช้นโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก

TCHARMF (กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ) 1 

    ลงทุนใน ETF หุ้นจีน ที่อิงดัชนี CSI 300 ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

TTECHRMF (กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)*1

    ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Expanded Tech Sector ETF ที่ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Technology


  • *กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
  • 1กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
  •  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุนรวม SSF/RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน

วางแผนลดหย่อนภาษีด้วยประกัน "จัดมาแล้วว่าครบ คัดมาแล้วว่า คุ้ม"

ลดหย่อนด้วยประกันชีวิตแบบบำนาญ

    - ประกันบำนาญ My Wish Retirement

ลดหย่อนด้วยประกันชีวิต

    - ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ My Wish 12.5

    - ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ My Wish 20.8 (Par)

    - ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  My Gift Prestige

ลดหย่อนด้วยประกันสุขภาพ

    - ประกันสุขภาพ My Care Smart และ My Care Smart (Viriyah Healthcare by BDMS)

    - ประกันสุขภาพ My Care Smart Plus และ My Care Smart (BDMS)

    - ประกันสุขภาพ My Care Prestige Health

ประกันภัย 108 โรคร้าย CI Extra Care

    - CI Extra Care


  • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณาการรับประกันภัยของบริษัทผู้รับประกันภัย
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
  • นายหน้าประกันภัย : ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย

ช้อปดีมีคืน

ช้อปดีมีคืน เป็นมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย สำหรับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีกำลังซื้อ สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีได้ โดยนำจำนวนเงินที่ซื้อสินค้าและบริการ มาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริง ซึ่งรวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน